image
image


Astrologische horoscoop van AstroBoot
De astro horscopen van AstroBoot ondervangen alle bezwaren die kleven aan gewone horoscopen.
 • De duidingen komen uit de praktijk van het dagelijks leven, niet uit de astrologische traditie
 • De rapporten hebben een heldere structuur en gaan over de lezer als mens niet over de lezer als een bundel horoscoop standen
 • Ze zijn geschreven in heldere taal, op een manier dat de gebruiker zelf de ruimte kijgt
 • Ze zijn duidelijk, levensecht en constructief van toon
 • Ze gaan alleen over zaken die controleerbaar zijn voor de lezer
 • Ze ondervangen alle bezwaren van gewone horoscopen
 • Ze geven geen standaardinterpretaties en kunnen niet per computer worden vervaardigd
Psychologische horoscoop rapporten van AstroBoot
De psychologische horoscoop rapporten van van AstroBoot gaan een hele stap verder dan de astrologische rapporten.
 • Ze behandelen concrete problemen waar mensen mee zitten
 • Ze gebruiken de astrologie als een van vele bronnen om informatie uit te putten
 • Ze geven per onderwerp en per persoon een unieke interpretatie in heldere taal, op een manier dat de gebruiker zelf de ruimte kijgt
 • Ze zijn duidelijk, levensecht en constructief van toon
 • Ze gaan alleen over zaken die controleerbaar zijn voor de lezer
 • Ze komen voort uit de psycho-therapeutische praktijk en niet uit enige astrologische of andere traditie
 • Ze kunnen vanzelfsprekend niet per computer worden vervaardigd